[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]Druhé kolo přijímacího řízení do studia ZKUPP

17. 6. 2011

Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity otevírá od podzimního semestru akademického roku 2011/12 v rámci studijního programu Pedagogika speciální vzdělávací moduly věnované problematice zkušenostně reflektivního učení.

Studium si klade za cíl připravit studenty na plnohodnotné využití principů zkušenostně reflektivního učení v různorodých oblastech praxe (škola, neziskový a firemní sektor aj.), tzn. zprostředkovat znalosti teoretických východisek a přístupů a umožnit osvojení základních dovedností v oblastech práce
se skupinou
a dalších činností spojených s přípravou, realizací a evaluací programů a aktivit zkušenostně reflektivního učení.

Dnešním dnem bylo vyhlášeno druhé kolo do studia vzdělávacího modulu Zkušenostní učení
pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů.
Přihlášky je možné zasílat
do neděle 26. 6. 2011 (včetně) na adresu acor@acor.cz.

Bližší informace o studiu a přijímacím řízení naleznete v přiložených dokumentech:

Informace pro zájemce o studium (.pdf)
Informace a přihláška k přijímacím zkouškám (.pdf)
Informace a přihláška k přijímacím zkouškám (.doc)