[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Informace a pokyny k Adaptačně motivačním kurzům 2013

9. 9. 2013

Informační schůzka k Adaptačně motivačním kurzům pro studenty prvních ročníků oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství se uskuteční v rámci setkání s vyučujícími Ústavu pedagogických věd ve čtvrtek 19. 9. 2013 od 15hod. v učebně D22.

Před vlastním kurzem je zapotřebí odevzdat Zdravotní dotazník, Prohlášení účastníka kurzu a Žádost o zmotivování k VŠ studiu a zaplatit poplatek za stravu a ubytování ve výši 700 Kč. Platba a odevzdání vyplněných formulářů je možné jednak přímo na informační schůzce (důrazně doporučujeme!) nebo následně v dalších dvou termínech:

1. termín: úterý 24. 9. 2013, 13:00 - 16:00 v kanceláři ACOR na Joštově 13 

2. termín: středa 25. 9. 2013, 9:00 - 12:00 v kanceláři ACOR na Joštově 13 

S případnými dotazy se na nás můžete obrátit kdykoli, nejlépe však na facebookové stránce ACOR.

Prezentace s pokyny k odjezdu, která bude představena na výše zmíněné informační schůzce, bude k dispozici po jejím konání zde.