[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Informace a rozpis obhajoby projektů 2013

3. 5. 2013

Rozpis_obhajoby_ZRU_ZKUPP_2013.jpg
Práce, které máte oponovat najdete buď v ELFu a pokud k nim nemáte přístup, tak si je prosím pošlete navzájem.
K úspěšnému završení studia je potřeba do 7.5. odevzdat oponentský posudek v rozsahu jedné strany A4. Vypracovaný posudek vložte do 7.5. do odevzdávárny v ELFu a zároveň jej pošlete mailem konkrétní osobě, které se váš posudek týká (rozdělení oponentů viz. Rozpis obhajob). Jako přibližná osnova pro posudek vám mohou posloužit obsahová kritéria pro
psaní závěrečné práce (viz podrobnosti k předmětu Závěrečný projekt na webu ACORu). V závěru nezapomeňte uvést, nakolik je podle vás předkládaný projekt realizovatelný a zda byste jej podpořili či nikoliv.  Na vlastní obhajobu budete mít* 45 min*. Struktura obhajoby bude následující: cca 15 minut prezentace, čtení posudků, 10 min reakce na posudky, diskuze, otázky z pléna.
 
Nezapomeňte také na vytvoření posteru o minimální velikosti A2, který bude sloužit k rychlé prezentaci vašeho projektu. Cílem posteru a vašeho krátkého uvedení je sdělit ostatním o čem váš projekt je a nalákat je tímto na vaši obhajobu. O trochu více podrobnější informace o posterech najdete na webu v Aktualitách pod odkazem „Studentská konference ZRU/ZKUPP“.
 
Někteří z vás už možná také zaregistrovali, že v ISu už máte předmět Závěrečná zkouška zapsaný, vězte však, že známka za zkoušku a tím pádem i udělení certifikátu je podmíněno až úspěšnou obhajobou na konferenci!
 
Do dalšího finišování vám přejeme hodně sil.
S pozdravem, Váš ACOR