[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Informace a pokyny k Adaptačně motivačním kurzům 2012

18. 9. 2012

Informační schůzka k Adaptačně motivačním kurzům pro studenty prvních ročníků oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství se uskutečnila v rámci setkání s vyučujícími Ústavu pedagogických věd v úterý 18. 9. 2012 od 15:00 v učebně D22.

Před vlastním kurzem je zapotřebí odevzdat Zdravotní dotazník, Prohlášení účastníka kurzu a Žádost o zmotivování k VŠ studiu a zaplatit poplatek za stravu a ubytování ve výši 700 Kč. Platba a odevzdání vyplněných formulářů je možné v jednom z těchto termínů:

1. termín: úterý 18. 9. 2012 po informační schůzce v učebně D22

2. termín: středa 26. 9. 2012, 13:00 - 15:00 v kanceláři ACOR na Joštově 13 

3. termín: čtvrtek 27. 9. 2012, 9:00 - 11:00 v kanceláři ACOR na Joštově 13 

S případnými dotazy se na nás můžete obrátit kdykoli, nejlépe však na facebookové stránce ACOR.

Prezentace s pokyny k odjezdu, která byla představena na výše zmíněné informační schůzce, je k dispozici zde.