[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Nový běh studií Zkušenostně reflektivního učení

30. 1. 2015

Délka studia: 4 semestry
Cena za semestr: 2900 Kč

Po absolvování studia obdrží studenti certifikát o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
Přijímací řízení se koná v dubnu 2015.


Co se naučíte?
 • plánovat široké spektrum výchovných a vzdělávacích aktivit využívajících k učení vlastní zkušenost
 • plánovat a řídit různorodé vzdělávací aktivity (od dílčích a střednědobých vzdělávacích programů po dlouhodobé a komplexní výchovné a vzdělávací celky)
 • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností (zážitkem) a reflxí
 • tvořivě upravovat jednotlivé metody a techniky podle potřeb konkrétních cílových skupin
 • sestavovat vzdělávací programy s promyšlenou dramaturgickou koncepcí
 • podporovat reflktivní procesy ve skupině a pracovat se širokou škálou reflktivních technik v závislosti na cílech výchovných a vzdělávacích programů a potřebách konkrétní skupiny klientů
 • evaluovat výchovné a vzdělávací celky vystavěné na bázi zkušenostně-reflktivního učení, a případně navrhovat možné podoby jejich inovace

Jak studium vypadá?
 • střídá se teoretická výuka s ukázkovými a nácvikovými lekcemi
 • lektorují přední odborníci na nejrůznější aspekty zkušenostně-reflktivního učení (mnohé předměty jsou sestaveny z jednotlivých interaktivních přednášek expertů na konkrétní téma)
 • kurzy doplňují bohaté e-learningové opory umožňující větší flxibilitu studia a další individuální rozvoj studentů
 • nedílnou součástí studia je praxe v rozmanitých organizacích, kde si studenti své znalosti a dovednosti prohloubí prací s reálnou cílovou skupinou
 • bloková výuka v pátečních termínech umožňuje studium i pracujícím

Příklady předmětů
 • Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
 • Teorie zkušenostně-reflektivního učení
 • Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení
 • Práce s reflexí
 • Základy práce se skupinou
 • Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení
 • Materiál a technika v programech zkušenostně reflektivního učení ad.

V případě zájmu o studiu prosím posílejte své životopisy a motivační dopisy na email: zaleska@phil.muni.cz