[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Závěrečná studentská konference ZRU/ZKUPP

23. 4. 2013

Program závěrečné konference je rozdělen na dvě části - všem studentům povinnou, v rámci níž budou probíhat samotné obhajoby závěrečných projektů ZRU - a nepovinnou, v rámci které bude probíhat spíše neformální program zaměřený na reflexi průběhu celého studia, zamyšlení nad budoucím uplatněním v praxi, apod.

Rámcový časový harmonogram konference

Pátek 10. 5. 2013

Začátek nepovinného programu: 14.00
Začátek povinného programu: 16.00
Konec povinného programu: 22.00
Konec nepovinného programu: dle potřeb a domluvy

Sobota 11. 5. 2013

Začátek povinného programu: 9.00
Konec povinného programu: 22.00
Nepovinný program: dle potřeb a domluvy

Neděle 12. 5. 2013

Začátek nepovinného programu: 10.00
Konec nepovinného programu a celé konference: cca 15.00

Podrobnosti

Jak z výše uvedeného vyplývá, povinná část programu začíná v pátek v 16.00 a končí v sobotu cca ve 22.00. Tato část programu je pro všechny studenty závazná.

Nepovinné části programu budou zejména neformálním prostorem pro reflektování společných zkušeností nabytých v průběhu studia. Doporučuje je šest ze šesti členů týmu ACOR!

Vaším úkolem bude rovněž připravit na konferenci poster představující Váš závěrečný projekt (forma i podoba zcela ve Vaší režii), jenž budete schopni všem účastníkům ve 20 vteřinách pokud možno zábavně a poutavě prezentovat. Tento poster Vám může posléze sloužit i při oficiální prezentaci projektu před komisí, můžete si však vytvořit i prezentaci další, např. v PowerPointu. Požadavky na poster: minimální velikost A2.

Dejte nám prosím rovněž vědět, od kdy do kdy se přesně budete programu účastnit (kvůli zajištění stravování). Tuto informaci prosím napište Lence Drexlerové: drexlerova@acor.cz, a to nejpozději do 2. 5. 2013.