[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Dramatická výchova II.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Petra Rychecká

Předpoklady
Dramatická výchova I
Navazuje a rozšiřuje kurz Dramatické výchovy, jehož absolvování je důležitým předpokladem k zápisu!

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.

Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na analýzu a syntézu lekce dramatické výchovy, tj. ucelené vyučovací jednotky. Studenti se v jeho průběhu budou zabývat rozborem již shlédnutých i dalších lekcí DV, jejich postupnými fázemi i procesy, budou se zaměřovat na postavení učitele a hru v roli a na jednotlivé metody. Dále se pokusí syntetizovat své poznatky v tvorbě vlastní lekce a tu prakticky ověřit se školní třídou. Posledním krokem bude reflexe a sebereflexe jejich práce.

Osnova
1. Co je to lekce dramatické výchovy? 2. Rozbor lekce dramatické výchovy 3. Základní struktura procesu práce se skupinou 4. Cíl a obsah lekce DV 5. Metody a techniky DV 6. Literární text jako východisko lekce DV 7. Styly vedení lekce DV 8. Reflexe a sebereflexe v DV

Výukové metody
přednáška, diskuse, hraní rolí, improvizace

Metody hodnocení
Typ výuky: Interaktivní seminář
Podmínkou ukončení je aktivní účast na seminářích a vytvoření vlastní lekce DV + její vedení a reflexe