[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Dramatická výchova

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Petra Rychecká

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Kurz formou osobního prožitku zprostředkovává nebo alespoň naznačuje ty oblasti rozvoje osobnosti člověka, v nichž lze s úspěchem aplikovat postupy dramatické výchovy. Ve stručné podobě seznamuje se současnou situací v teoretickém rozpracování tohoto u nás nově se konstituujícího oboru a s jeho realizacemi ve školní praxi. Závěrem kurzu se budou studenti schopni aktivně podílet na přípravě a vlastní realizaci zážitkových programů využívajících prvků dramatické výchovy.

Osnova
úvodní setkání + vymezení základních principů DV
práce ve dvojicích, komunikace, spolupráce
strukturované drama
divadlo Fórum
DV a divadlo - vztahy a přesahy
drama ve škole
ukázková hodina

Výukové metody
přednáška, seminář, hraní rolí

Metody hodnocení
Typ výuky: Interaktivní seminář
Podmínky pro získání kreditů: aktivní účast na všech seminářích, skupinové provedení vlastní lekce DV, návštěva praktické ukázky

Doporučená literatura:
Budínská, H.: Hry pro šest smyslů, Gama, Praha, 1990.
Disman, M.: Receptář dramatické výchovy. SPN, Praha, 1976.
Macková, S., Svozilová, D.: Škola (dramatickou) hrou. KKS, Brno, 1990.
Macková, S.: Dramatická výchova (nejen) pro obecnou školu. Brno, 1995.
Machková, E.: Základy dramatické výchovy. SPN, Praha, 1980.
Machková, E.: Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte. KKS, Ostrava, 1980. Machková, E., Magerová, E., Mašatová, E.: Kapitoly z praxe dramatické výchovy. KKS, Ostrava, 1982.
Machková, E.: Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. SKKS, Praha, 1990. Machková, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha, 1992.
Machková, E.: Drama v anglické škole. Praha, 1991.
Provazník, J.: Osm letmých pohledů do labyrintu základních pojmů dramatické výchovy. Sešity dramatické výchovy, sv. 5. PKS, Praha, 1987.
Rabušicová, M.: Dramatická výchova u Komenského a dnes. In: Aktuální problémy výchovy ve světle odkazu J. A. Komenského. Brno, 1991.
Valenta, J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, 1995.
Výchova hrou. Zborník materiálov z teoretickej konferencie o dramatickej výchove. Osvetový ústav, Bratislava, 1987.
Way, B.: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. ISV, Praha 1996.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.