[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Estetická výchova

Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Předpoklady
Předmět není určen pro studenty prvních ročníků bakalářských studií.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.


Cíle předmětu
Teoretické a praktické vstupy na pole estetické výchovy, zejména do její výtvarné složky. Kurz je strukturován nejprve podle hlavních cílů estetické výchovy a v závěrečných hodinách se zaměřuje na dvě základní formy: školní a mimoškolní estetickou výchovu. Na konci kurzu budou studenti znát hlavní cíle, vybrané metody a formy estetické výchovy. Budou vybaveni základními dovednostmi nezbytnými pro realizaci tvůrčí a reflektivní práce na poli estetické výchovy, a to v celém procesu, od vytyčení adekvátního cíle po hodnocení.

Osnova
1.) Krása? Umění? Estetická výchova? (seznámení se se základními pojmy, úvod do způsobu práce) 2.) Estetická výchova jako "vědět že..." (práce s vědomostmi v estetické výchově) 3.) Estetická výchova jako "učit se vnímat" (práce s estetickým zážitkem) 4.) Estetická výchova jako "vědět o ..." (cesty k interpretaci) 5.) Estetická výchova jako "vědět jak ..." (tvůrčí práce) 6.) Estetická výchova mimo školu 7.) Estetická výchova v české škole 8.) Práce s portfolii, reflexe a zhodnocení kurzu

Literatura
Wittlich, Petr. Umění a život - doba secese [3-2822]. V Praze: Artia, 1987.
Gombrich, E. H. Meditations on a hobby horse: and other essays on the theory of art. Repr. London: Phaidon Press Limited, 1994. x, 182 s.,. ISBN 0-7148-3245-6.
Kožmín, Zdeněk. Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 80-7187-037-4.
Ferencová, Yvona. Brána muzea otevřená: Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: JUKO ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, 2002. od s. 196 - 203, 583 s. ISBN 80-86213-28-5.
Eco, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 239 s. ISBN 80-7203-098-1.
Kožmín, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9.
Wittlich, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982.
Gombrich, Ernst H. Příběh umění. Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. v češtině 2. (revido. Praha: Argo, 1995. 683 s. ISBN 80-7203-143-0.
Sedlák, Jan. Brno secesní: [deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900]. Brno: ERA, 2004. 207 s. ISBN 80-7366-010-5.
Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.


Metody hodnocení
Typ výuky: diskuze, četba, e-learning, skupinový projekt, tvůrčí práce
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je průběžná četba, docházka, odevzdání dvou seminárních projektů a portfolia.