[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky I.

Rozsah
0/0. blokové cvičení 30 h. 6 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Mgr. Jan Kolář

Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství a studenti jedno nebo dvouoborové Pedagogiky a to ideálně ve čtvrtém semestru studia. V případě volných míst bude posléze otevřen i dalším případným zájemcům. Přednost v zápisu dostanou absolventi kurzů Osobnostní průprava ve skupině,Terapeutické metody v poradenství, Dramatická výchova. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy!

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.

Cíle předmětu
Kurz je zaměřený na nácvik a osvojení základních principů a metod zážitkové pedagogiky.
V průběhu kurzu se následně seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná metodická reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik.
V další části kurzu zrealizují některé techniky sami účastníci (studenti navazujícího magisterského studia) a to v bezpečném prostředí skupiny frekventantů, tedy ještě před tím než je budou moci aplikovat v bezprostřední pedagogické realitě.
Za supervize samotných účastníků i lektorů jim bude poskytnuta zpětné vazba o způsobu jejich vedení a dojde k upevnění nabytých dovedností. Nutný pro pozdější zápis Instruktorského kurzu zážitkové pedagogiky II.

Osnova
Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích:
Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny, metodická reflexe v rovině já jako pozorovatel skupinového dění, metodická reflexe v rovině já jako supervizor.
Nácvikový blok: Nácviky jednotlivých technik samotnými účastníky kurzu a jejich supervize jak z pozice účastníků samých, tak v rovině supervize lektory kurzu.

Metody hodnocení
Typ výuky: bloková interaktivní výuka mimo Brno Požadavky k ukončení: Aktivní účast

Informace učitele
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení mimo Brno (předpokládaná lokalita obec Kutiny u Říkonína) 
Finanční spoluúčast studentů bude činit cca 1800,- Kč. Není možné absolvovat pouze část kurzu!


Formulář zpětné vazby studenta k tomuto kurzu