[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Krizové poradenství

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Kateřina Jičínská, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.

Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky krize a krizové intervence a posílit rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí por. pracovníka v kontextu psychosociální odborné krizové pomoci.
Předmět navazuje na poznatky ze základních psychologických disciplín (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychopatologie).
Studenti jsou seznamováni s cíly a prostředky krizové intervence při řešení jednotlivých typů krizí a samostatně v rámci seminářů hledají orientační postupy a navrhují řešeníPředmět navazuje na poznatky ze základních psychologických disciplín (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychopatologie).
Ze širokého spektra životních krizí je výklad zaměřen na krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu (syndrom CAN, znásilnění, PTSD), krize pramenící z očekávaných životních změn (tranzistorní), krize pramenící z osobnosti, krize situační a tzv. psychiatrické neodkladnosti (akutní psychózy, drogové nebo alkoholové intoxikace, sebevražedné chování). Studenti jsou seznamováni s cíly a prostředky krizové intervence při řešení jednotlivých typů krizí a samostatně v rámci seminářů hledají orientační postupy a navrhují řešení.

Osnova
Obsah předmětu tvoří oblast psychosociální krizové pomoci, která zahrnuje jednak obecná témata jako je:Uvedení do problematiky krizové odborné pomoci (obsahuje témata co je krize, příčiny krize, typy krize, formy krize, patologický průběh krize, řešení krize, formy pomocí, pomoc a kontrola, krizová odborná pomoc:krizová intervence a krizové poradenství) a jednak specifická témata krizové intervence, které zahrnují tři části: krize z očekávaných životních změn, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu a krize v kontextu psychopatologie.

Témata: 1. Pojem krizové poradenství, krize. 2. Odborná krizová pomoc, základní principy, cíle, formy. 3. Krizová intervence, základní postupy a techniky: příprava konzultace, práce s klientem a jeho příběhem, závěr konzultace, očekávání a zakázka, techniky provázení a vedení, techniky efektivní komunikace 4. Specifická témata krizové intervence a odborné krizové pomoci, krizová intervence a poradenství při řešení jednotlivých typů krizí: 5. 4.a)Krize z očekávaných životních změn, vývojové krize: rodinný životní cyklus, manželské krize, krizové situace v životě ženy a v životě muže, krize středního věku, krize pubescentní a adolescentní. 6. 4.b)Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu : akutní reakce na stres, postraumatická stresová porucha. 7. 4.c) Krize v kontextu psychopatologie: drogová závislost, sebevražedná tematika, poruchy příjmu potravy, problematika týrání a zneužívání, domácí násilí.

Výukové metody
seminář, diskuse, kazuistiky

Metody hodnocení
Seminář- zaměřený na skupinovou a kooperativní výuku. Z aktivizujících výukových metod jsou využívány především metody diskusní, situační (řešení problémového reálného případu), didaktické hry (modelové a simulační situace).
Požadavky k zápočtu: vypracování seminární práce k problematice krize a krizové intervence.

Doporučená literatura:
Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi, ROAD, Praha, 1994.
Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005.
Vymětal, J.: Duševní krize a psychoterapie. Konfrontace: Hradec Králové 1995.