[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Kurz outdoorových aktivit

Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Jan Kolář
Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Předpoklady
Předmět se doporučuje studentům k zápisu ve čtvrtém nebo osmém semestru studia a to souběžně nebo po předchozím absolvování kurzů: Osobnostní průprava ve skupině, Instruktorský kurz - kurz zážitkové pedagogiky.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.

Cíle předmětu
Desetidenní pobytový kurz v přírodě, v němž mají studenti příležitost poznat řadu fyzicky i psychicky náročnějších technik zážitkové pedagogiky. Koná se v průběhu srpna!

Osnova
Různorodé techniky a hry zaměřené na prožitek vycházející z různých výchovně-vzdělávacích a terapeutických koncepcí (zážitková pedagogika, skupinová práce, dobrodružná terapie, arteterapie, muzikoterapie, bodyterapie, choreoterapie, dramaterapie atd.).

Informace učitele
Kurz je realizován ve spolupráci s občanským sdružením Educatio pod názvem Lidské Hranice. Je akreditován MŠMT v systému DVPP a jeho účastníci tak obdrží akreditované osvědčení! Je třeba počítat s finanční spoluúčastí studentů (cca 2000 - 3000,- Kč)!