[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Motivační kurz

Rozsah
0/16. kurz 2 dny. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Jan Kolář
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.

Cíle předmětu
Dvoudenní pobytový adaptačně motivační kurz určený nastupujícím studentům Ústavu pedagogických věd. Jeho cílem je pomoci studentům přístupnou formou v jejich adaptaci na prostředí univerzity a fakulty. Prostřednictvím různorodých aktivit zážitkové pedagogiky mají tak studenti možnost získat základní informace o akademickém "životě", o jeho nárocích a možnostech apod. Hlavním cílem motivační části kurzu je zprostředkování informací o studovaném oboru, možnost vzájemného sdílení dílčích očekávání mezi studenty a vyučujícími, podpora tvorby příznivého sociálního klimatu na pracovišti, podpora reflexe individuálních motivů studentů ke studiu a jejich ukotvení v kontextu reálné praxe apod. První den kurzu budou studentům nabídnuty techniky zaměřené na podporu vzájemného seznámení, techniky typu icebreakers, warm up, dynamics a dále techniky posilující míru skupinové koheze, dále pak techniky využívající dramatické artefiletiky posílené o metodickou reflexi získaných zkušeností a informací. Druhý den kurzu bude věnován diskuzním aktivitám s metodickou zpětnou vazbou, technikám aktivní imaginace a technikám zaměřeným na reflexi vlastního hodnotového systému studentů v kontextu studijních potřeb apod.

Osnova
- informační setkání - sociálně adaptační část kurzu - motivačně oborová část kurzu - závěr a hodnocení kurzu

Literatura
Gilbertson, Ken. Outdoor education: methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. ix, 214 s. ISBN 0-7360-4709-3.
Martin, Andy - Franc, Dan - Zounková, Daniela. Outdoor and experiential learning: an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004. xv, 198 s. ISBN 0-566-08628-X.
Bunting, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006. xii, 243 s. ISBN 0-7360-5502-9.

Metody hodnocení
Typ výuky: interaktivní bloková výuka mimo Brno Požadavky k ukončení: Aktivní účast