[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Nácvik sociálních dovedností

Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc. (cvičící), Mgr. Jan Kolář (zástupce)

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Mikrovyučovací etudy zaměřené na reflexi a nácvik vybraných sociálních dovedností.