[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Osobnostně sociální výchova

Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.

Cíle předmětu
Předmět Osobnostně sociální výchova navazuje na časově předcházející kurzy a předměty rozvíjející osobnostní a sociálních charakteristiky studenta. Využívá už existující porozumění studentů otázkám sebereflexe a sebepoznání, komunikace, tvořivosti a kooperace. Na tomto základě rozvíjí metodické a realizační dovednosti studentů a připravuje je na realizaci osobnostního a sociálního rozvoje v jejich profesní praxi v pomáhajících profesích (v širším slova smyslu) po absolvování studia oboru Andragogika. V předmětu Osobnostně sociální výchova jsou základní metodou modelové aktivity a jejich reflexe, která je vedena k pojmenování možností a limitů osobnostního a sociálního rozvoje v praxi, k utřídění metod OSV a k pojmenování potřebných charakteristik lektora OSV.

Osnova
Úvod do teorie osobnostního a sociálního rozvoje. Konstruktivistické a humanistické teorie jako rámec osobnostního a sociálního rozvoje.
Předmět a metody, hra jako hlavní metoda.
Rozvoj klíčových kompetencí v osobnostně sociálním rozvoji. Reflexe jako nástroj osobnostně sociálního rozvoje.
Hlavní témata: sebepoznání, komunikace, spolupráce a další.
Osobnostně sociální rozvoj jako součást kurikula.
Osobnost, vztah a skupina v osobnostně sociálním rozvoji.
Učitel jako lektor osobnostně sociálního rozvoje, principy lektorské práce.
Zmapování rizik a výběr vhodných aktivit v rámci osobnostně sociálního rozvoje.