[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Osobnostní průprava ve skupině

Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Jan Kolář

Předpoklady
Pro zápis je ideální první rok studia.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílit schopnost sebereflexe studentů. Děje se tak prostřednictvím skupinové práce, v níž mají studenti možnost sami na sobě vyzkoušet techniky z provenience různých výchovně vzdělávacích, poradenských a terapeutických směrů. Na konci kurzu budou studenti schopni plnohodnotně se zapojit do skupinové práce v celé její šíři.

Osnova
- Informační setkání - Iniciační techniky a způsoby jejich realizace - Skupinová dynamika a koheze a způsoby jejich ovlivňování - Sociální klima skupiny a práce s ním - Práce s reflexí skupinových aktivit - Zhodnocení a ukončení kurzu

Literatura
Lazarová, Bohumíra - Kolář, Jan. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In Knotová, Dana - Hloušková, Lenka - Zavadilová, Kateřina. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. od s. 170-177, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
Group processes: dynamics within and between groups. Edited by Rupert Brown. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2000. xxiii, 417. ISBN 978-0-631-18496.
Valenta, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno: Aisis, 2006. 226 s. ISBN 80-239-4908-X.
Kříž, Petr. Kdo jsem, jaký jsem: aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 132 s. ISBN 80-239-4669-2. info
Kolář, Jan - Lazarová, Bohumíra. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.

Metody hodnocení
Výuka probíhá formou pravidelných skupinových setkání. Pro úspěšné absolvování je nutná aktivní účast, odevzdání písemné sebereflexe a účast na závěrečném semináři.