[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Práce s klientem

Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.

Cíle předmětu
Cílem předmětu je informovat studenty o hlavních zásadách profesionální práce s klienty. Budou diskutovány otázky navázání a udržení vztahu s klientem, přebírání odpovědnosti za klienta, přenosu a protipřenosu, profesionality pracovníka a etiky práce. Teorie transakční analýzy v práci s klientem (drama v trojúhelníku, komunikační manévry). Studenti dostanou příležitost ověřit si prakticky svoji dovednost navázat kontakt, poskytnout sociální oporu, dotazovat se a rozvíjet tyto dovednosti v peer- cvičeních.

Osnova
Pomoc a sociální kontrola. Druhy pomoci.
Poradenství, postupy, problémy diagnostiky. Klasický klinický přístup, humanistický přístup.
vztah s klientem, direktivita k komunikaci s klientem
transkační analýza v práci s klientem
příprava pracovníka, etika práce, profesionalita.
Objednávky a jejich získávání
techniky dotazování
uzavírání interence
problémové situace a typy klientů, krizová intervence, zásady.

Výukové metody
cvičení

Metody hodnocení
test

Informace učitele
Předmět bude vyučován v pěti pondělních setkáních vždy od 15 hodin do cca 18 hodin (je třeba si vymezit raději více času). Jediné termíny, které máme v učebně ACORu k dispozici jsou 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. a 2.5. Prosím počítejte s těmito termíny, nebudu moci tolerovat absence. Zapište se tedy do tohoto předmětu pouze v případě, že Vám tyto termíny vyhovují. děkuji za pochopení. B.L.