[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Primární prevence sociálně patologických jevů

Rozsah
0/30. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Jan Kolář

Předpoklady
Pro optimální přínos kurzu se doporučuje jeho absolvování až po předchozím či souběžném absolvování kurzů: Osobnostní průprava ve skupině, Instruktorský kurz a Dramatická výchova. Kolizní situace je možné řešit dohodou.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako "nácvikový" seminář v jehož průběhu budou mít účastníci nejprve možnost zažít si sami na sobě v roli žáků a studentů základní principy a parametry programů primární prevence sociálně patologických jevů, a v nácvikové části si rovněž vyzkouší v roli lektorů samotné vedení takových programů (obohacené o metodickou reflexi svých kolegů a vyučujícího). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni navrhovat a posléze i realizovat projekty specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školním prostředí.

Osnova
Struktura kurzu: -úvodní setkání, organizace -1.modul - Proč se chováme, jak se chováme -konzultace ke 2.modulu -2.modul - Sebeúcta a sebedůvěra -konzultace ke 3. modulu -3. modul - Účelná komunikace -konzultace ke 4.modulu -4. modul - Řešení problémů -konzultace k 5.modulu -5.modul - Stres a zlost a jejich zvládání -konzultace k 6.modulu -6. modul - Zdravé mezilidské vztahy -Reflexe a hodnocení kurzu

Metody hodnocení
Typ výuky: interaktivní nácvikový seminář, individuální konzultace

Požadavky k ukončení:
Aktivní účast, příprava a realizace vybraného modulu