[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Reflexe praxe

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl naučit studenty některé z metod reflexe praxe, např. Bálintovské skupiny, zvýšit tím kvalitu jejich práce, posílit schopnost nacházet alternativní způsoby práce s klientem a zvýšit schopnost sebereflexe studenta jako pracovníka.

Osnova
- Organizace kurzu, význam reflexe pro profesní rozvoj - Pravidla a cíle práce v bálintovských skupinách - Případové studie a jejich analýza v bálintovských skupinách - Reflexe kurzu

Výukové metody
cvičení

Metody hodnocení
Typ výuky: práce ve skupině, bálintovská sezení Požadavky k ukončení: skupinové kolokvium, aktivní účast