[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Rozvojové vzdělávání

Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Petra Krylová

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
Kurs má za cíl seznámit studenty s problematikou rozvojové spolupráce, jejíž součástí je také globální rozvojové vzdělávání. Na konci kurzu studenti rozumí problematice globální rozvojové spolupráce a globální rozvojové výuky a jsou připraveni aplikovat prvky globálního rozvojového vzdělávání v pedagogické praxi.
První část kursu je zaměřena na uvedení do problematiky a globálních souvislostí. Druhá část se věnuje teorii rozvoje, rozvojové politice mezinárodních organizací a vyspělých států světa včetně rozvojové spolupráce České republiky. Třetí část je zaměřena na roli nevládních organizací v rozvojové spolupráci a rozvojovém vzdělávání s praktickou ukázku projektového cyklu. Čtvrtá část je zaměřena na teorii a praxi globálního rozvojového vzdělávání a ukázky existujících výukových programů. Závěrečná pátá část je věnována globální environmentání a ekologické výchově a ukázkám výukových programů.

Osnova
Uvedení do problematiky a globálních souvislostí.
Teorie rozvoje, rozvojová politika mezinárodních organizací a vyspělých států světa včetně rozvojové spolupráce České republiky.
Role nevládních organizací v rozvojové spolupráci a rozvojovém vzdělávání. Ukázka rozvojového cyklu.
Teorie a praxe globálního rozvojového vzdělávání. Ukázka xistujících výukových programů.
Globální environmentání a ekologická výchova. Ukázky výukových programů.

Metody hodnocení
Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty.
Zakončení: odevzdání projektu.