[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Supervize v poradenství

Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
PhDr. Soňa Cpinová, doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

Cíle předmětu
V kurzu se účastníci seznámí s jednotlivými aspekty a typy supervize. Kurz bude veden z pohledu procesu supervize jako metody poradenské pomoci pracovníkům vykonávajícím pedagogické a výchovné činnosti. V tomto případě je supervize zaměřena reflexi pedagogických odborných výkonů a systémů jejich práce. Druhá část kurzu bude věnována supervizi jako procesu, který je zaměřen na zvýšení efektivity metod odborné práce pracovníků v pomáhajících profesích (jedná se zejména o metody nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se pracovníci v pomáhajících profesích setkávají). Na závěr kurzu bude supervize představena jako koncept umožňující identifikovat a popsat faktory, které se vztahují ke komunikaci mezi pracovníky v pomáhajících profesích a uživateli.

Osnova
Tematické okruhy: 1. Cíle, úkoly, smysl supervize 2. Subjekty supervize 3. Supervizní vztah 4. Pravidla a etické zásady supervize 5. Metody supervize (hospitace, coaching, tutoring, mentoring)

Výukové metody
cvičení

Metody hodnocení
Typ výuky: Interaktivní seminář
Podmínky ukončení: Aktivní účast, seminární práce