[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Techniky práce se skupinou

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
PhDr. Soňa Cpinová

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.

Cíle předmětu
Kurz zprostředkovává další zkušenost studentů s technikami práce se skupinou a zkušenostním učením. Studenti skrze přímou zkušenost s vybranými specifickými technikami zaměřenými na celou řadu cílových skupin získávají další "zásobník" her a technik využitelných v pozdější praxi.

Osnova
Osnova kurzu: - Organizační setkání - Iniciační skupinové techniky - Techniky na podporu skupinové koheze - Techniky ovlivňující skupinovou dynamiku - Techniky podporující sociální klima - Závěrečná reflexe kurzu

Metody hodnocení
Typ výuky: Zážitkově vedené semináře.
Požadavky k ukončení: Aktivní účast v seminářích