[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Propagace

Materiály projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů určené k jeho prezentaci.

Tiskové zprávy:

Zkušenostně reflektivní učení jako nová příležitost pro studenty pomáhajících profesí. Tisková zpráva,  červenec 2011.

Zprávy pro veřejnost:

Konference "Teaching psychology" 2011
Konference České asociace pedagogického výzkumu 2011
Učit může zkušenost i zážitek. Zpráva v měsíčníku Masarykovy univerzity Muni.cz - červen 2011, str. B6.
Konference INSTITUTU MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ 2012
Sympozium Současná orientace sociální pedagogiky a její další směřování 2012
Konference České asociace pedagogického výzkumu 2012
Konference Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi 2013

Letáky:

Leták ZKUPP (pdf - 1,8 Mb)

Postery:

Poster ZKUPP malý (pdf - 3,8 Mb)

Loga:

Barevné  ZKUPP (jpg - 70 kb, pdf_CMYK - 245 kb, pdf_RGB - 249 kb)