[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení

 

Cíle předmětu:

Cílem kurzu je umožnit studentům osvojení základních principů a dovedností v oblasti vedení aktivit a využití technik zkušenostně reflektivního učení. Jde tedy jednak o zprostředkování znalostí o zákonitostech vedení aktivit a využití technik z oblasti osobnostně sociálního rozvoje, a jednak o jejich praktický nácvik pod metodickým dohledem.

Podmínkou ukončení kurzu je příprava a vedení aktivity spolu s následným metodickým rozborem.