[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy dramaturgie ve zkušensotně reflektivním učení a prací s nimi.

Konkrétní se student naučí:
  • rozumět základním pojmům dramaturgie
  • vyzkoušet si proces skupinové trvoby dramaturgické linie kurzu
  • dozvědět se o základních dramaturgických zásadách
  • naučit se identifikovat a pracovat s dramatugickými a pedagogickými cíly programu zkušenostně reflektivního učení
  • ve výsledku tak studenti budou mít intenzivní zkušensot s tím, jak smysluplně a efektivně skládat programové celky zkušenostně reflektivního učení s ohledem na parametry a specifika cílové skupiny i jiných kritérií.
Osnova:
Kurz se zaměřuje jak smysluplně a efektivně skládat programové celky zkušenostně reflektivního učení s ohledem na parametry a specifika cílové skupiny i jiných kritérií. Jedná se o nácvikový kurz, který je propojen s teoretickou průpravou v oboru dramaturgie a následným úkolem dramaturgického zpracování určité podoby kurzu či programu. Obsah kurzu budou tvořit např. témata: práce s příběhem, leitmotiv, dramaturgické principy, vrcholy akce, provázání s procesem učení, figura a pozadí příběhu, dramaturgické vlny, pedagogický a dramaturgický cíl, evaluace aktivit apod.

Ukončení:
Zpracování skupinového miniprojektu a jeho následná prezentace. Podepsání prezenční listiny kurzu. Vyplnění a zaslání zpětné vazby. Nedodržení termínů  a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.