[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Metody zkušenostně reflektivního učení

 
 
Cíle kurzu:
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům zkušenost s metodami a technikami využívanými ve zkušenostně reflektivním učení, a rozšířit tak jejich povědomí o poměrně pestré paletě možností, které se v této oblasti nabízejí. Spíše než o předložení vyčerpávajícího přehledu na toto relativně široké spektrum možností půjde však spíše o zprostředkování hlubšího vhledu do několika vybraných alternativ.
 
Na konci tohoto kurzu student bude:
  • mít vlastní zkušenost s několika vybranými technikami a metodami zkušenostně reflektivního učení;
  • disponovat základním přehledem o způsobech aplikace vybraných metod a technik zkušenostně reflektivního učení;
  • mít obecný znalostní přehled o východiscích a principech vybraných metod a technik zkušenostně reflektivního učení;
  • schopen reflektovat přínos jednotlivých technik pro svůj vlastní osobnostně sociální rozvoj;
  • umět použít získané informace a dovednosti o metodách a technikách zkušenostně reflektivního učení v bezprostřední pedagogické realitě;
Osnova:
Osnova předmětu je tvořena vybranými metodami a technikami, které se ve zkušenostně reflektivním učení často aplikují.