[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Motivační kurz

 Cíle předmětu:

Podpořit tvorbu učící se komunity (schopnost vytvářet skupiny, pracovat v nich a navzájem se od sebe učit). Jde o dvoudenní kurz, na kterém se studenti seznámí s koncepcí studia a jeho interními lektory a zároveň navzájem mezi sebou. Obsahem kurzu bude předně představení pojetí zkušenostně reflektivního učení a sladění vzájemných očekávání a požadavků týkajících se studia, ujasnění východisek, přístupů ke studiu apod. Kurz bude probíhat mimo Brno a je povinný.