[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Rozvrh

V podzimním semestru 2016 vás čekají tyto předměty s následujícím rozvrhem (PDF verzi ke stažení najdete zde).

PG ZRU4 / PG_ZKUPP4 / PG44B74 Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení
PG ZRU8 / PG_ZKUPP8 Práce s reflexí
PG ZRU9 / PG_ZKUPP9 Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení
PG ZRU10 / PG_ZKUPP10 Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení
PG ZRU11 / PG_ZKUPP11 Terénní praxedatum 9:45 – 11:15 11:15 – 12:45 13:00 – 14:30 14:45 – 16:15 16:30 – 18:00
30.9. L PG_ZRU11 Terénní praxe

Úvodní setkání + info k celému semestru
PG_ZRU4 Psychologie Bohumíra Lazarová

Lidé s životními problémy či patologií podle teorií osobnosti
PG_ZRU4 Psychologie Soňa Cpinová

Zážitková pedagogika ve skupině rizikových dětí
7.10. PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská
14.10. L PG_ZRU4 Psychologie Tomáš Řiháček

Psychoterapie versus osobnostní rozvoj (přehled psychotera-peutických systémů, účinnost psychoterapie a poradenství)
PG_ZRU4 Psychologie Jan Mareš, Josef Lukas

Sociální moc v práci s lidmi
PG_ZRU4 Psychologie Lenka Lacinová

Cesta do dospělosti – osobnostní rozvoj ve vynořujícím se dospívání
21.10. PG_ZRU9 Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení
Jan Nehyba
PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská
4.11. PG_ZRU8 Práce s reflexí
Jan Nehyba
PG_ZRU8 Práce s reflexí
Jan Nehyba
11.11. L PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská
26.- 27.11. Celý víkend:
PG_ZRU9 Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení: Jan Nehyba
PG_ZRU8 Práce s reflexí: Jan Nehyba
16.12. PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská PG_ZRU10 Dramaturgie Petra Drahanská
27.1. 2017 Zápočtový workshop PG_ZRU10 Dramaturgie: Petra Drahanská
9:30 – 18:00