[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Materiál a technika v programech zkušenostně reflektivního učení


Cíle kurzu:
Kurz si klade za cíl zprostředkovat studentům na základě vlastní volby (anketa před začátkem kurzu) bazální představu o možnostech využití vybrané techniky a materiálu na kurzech zkušenostně reflektivního učení. 

Na konci tohoto kurzu student bude:
  • Mít základní znalosti o vybraných technických postupech a materiálu využívaných při realizaci kurzů zkušenostně reflektivního učení;
  • disponovat řadou inspirativních informací využitelných při přípravě a realizaci kurzů založených na platformě zkušenostně reflektivního učení;
  • chápat a umět aplikovat principy používání výtvarných prostředků na kurzech;
  • umět v kurzech zkušenostně reflektivního učení vhodně a efektivně využít zvukových kulis;
  • mít základní orientaci v oblasti horolezeckého a jiného lanového materiálu využívaného v kurzech zkušenostně reflektivního učení;
  • umět aplikovat hlavní pravidla a zásady pro vedení účastníků na lanových aktivitách;
Osnova:
Osnova předmětu je sestavena z vybraných témat zaměřených na oblast materiálně technického zabezpečení programů zkušenostně reflektivního učení.