[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Práce s reflexí

Vyučující: Mgr. Jan Kolář, doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., Mgr. Jan Nehyba, Mgr. Kristýna Odvárková

Cíle předmětu:

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní teoretické znalosti a především pak dovednosti ve vedení skupinových reflektivních sezení. V první fázi kurzu budou studenti seznámeni se základními teoretickými a metodickými koncepty facilitace skupinových sezení, které budou mít možnost následně sledovat v praktických ukázkách a příkladech „dobré praxe“. V dalším průběhu kurzu si studenti v bezpečném prostředí uzavřené skupiny a pod přímou supervizí sami vyzkouší vedení reflektivního sezení a obdrží k němu zpětnou vazbu.

Studenti budou mít za úkol přípravu a vedení skupinového reflektivního sezení, k němuž dostanou zpětnou vazbu od účastníků a lektorů kurzu.
K ukončení kurzu je také nutné podepsání prezenční listiny kurzu a odevzdání formuláře zpětné vazby do 31. 1. 2014.

E-learningová opora kurzu

Formulář zpětné vazby studenta k tomuto kurzu

Karta aktivity pro workshop