[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení

Vyučující: Mgr. Jan Kolář, Ph.D., Mgr. Jan Nehyba

Cíle předmětu:

Cílem kurzu je umožnit studentům osvojení základních principů a dovedností v oblasti vedení aktivit a využití technik zkušenostně reflektivního učení. Jde tedy jednak o zprostředkování znalostí o zákonitostech vedení aktivit a využití technik z oblasti osobnostně sociálního rozvoje, a jednak o jejich praktický nácvik pod metodickým dohledem.
 
Podmínkou ukončení kurzu je příprava a vedení aktivity spolu s následným metodickým rozborem.
K ukončení kurzu je také nutné podepsání prezenční listiny kurzu a odevzdání formuláře zpětné vazby do 31. 1. 2014.

E-learningová opora kurzu

Formulář zpětné vazby studenta k tomuto kurzu