[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení


Cíle předmětu:
Cílem kurzu je poskytnout studentům poznatky z psychologie vztahující se ke zkušenostně reflektivnímu učení. Snaží se usnadnit základní orientaci v chování, prožívání a motivaci klientů na akcích, podpořit jejich znalosti v kontextu vztahu lektor – klient a v komunikaci s klienty pomoci studentům identifikovat rizika práce na kurzech využívajících metody zkušenostně reflektivního učení a zvládat potencionální krize a jiné stresové situace.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
  • Rozlišovat mezi vybranými teoriemi osobnosti v kontextu zkušenostně reflektivního učení a znát jejich základní teoretická východiska;
  • uvědomit si a pojmenovat možná rizika, která s sebou některé metody a techniky používané na kurzech zkušenostně reflektivního učení přinášejí;
  • pružně reagovat na potencionální nastalé krizové situace v kontextu kurzů využívajících metody a techniky zkušenostně reflektivního učení;
  • uvažovat o psychologických aspektech a důsledcích programů zkušenostně reflektivního učení v širším kontextu;
  • vědět, jak efektivně komunikovat a navázat kvalitní vztah s klienty na kurzech zkušenostně reflektivního učení;
Osnova:
Osnova předmětu je tvořena vybranými tématy z oblasti psychologie, která se vztahují k problematice zkušenostně reflektivního učení a rovněž zde nacházejí své využití.