[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Teorie zkušenostně reflektivního učení

Cíle předmětu:

Zprostředkovat studentům informace o základních pilířích zkušenostně reflektivního učení. Kurz bude probíhat částečně kontaktním a částečně distančním způsobem. Jeho obsahem budou např. témata: východiska zkušenostně reflektivního učení (Dewey, Lewin, Kolb), jejich pozdější aplikace (Broackbank, Sugerman, Moon, Schön aj.), problematika osobnostního rozvoje apod.