[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Terénní praxe

Cíle předmětu:

Terénní praxe představuje ukotvení znalostí a dovedností, které studenti nabrali během svého studia. V jejím rámci budou mít možnost realizovat program osobnostně sociálního rozvoje založený na zkušenostně reflektivním učení pro skutečnou klientelu, a to v rámci zadání dle svých osobních a profesních preferencí. Během praxe bude studentům poskytována metodická podpora a interní nebo externí supervize tak, aby mohli ze své zkušenosti vytěžit maximum efektu.