[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Základy práce se skupinou


Cíle předmětu:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy teorie a praxe skupinové práce jako s významnými podporovateli procesu zkušenostně reflektivního učení.

Na konci tohoto kurzu bude student:
  • znát důležité pojmy a principy spojené se skupinovou prací;
  • umět používat tyto pojmy a principy na konkrétních příkladech;
  • umět vysvětlit a popsat základní skupinové procesy;
  • umět ovlivňovat tyto procesy prostřednictvím konkrétních metod a technik;
  • mít představu o vzájemném vztahu skupinové práce a zkušenostně reflektivního učení;  
 
Osnova:
Osnovu předmětu tvoří nejprve teoretická část, jež se zabývá východisky a principy skupinové práce. Na ni navazuje praktický workshop, v němž si studenti mají možnost vyzkoušet a osvojit způsoby práce se skupinou a její dynamikou na vlastní kůži.