[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Závěrečná zkouška

Cíle předmětu:
Obsahem závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečných projektů z předmětu PG_ZRU13 Závěrečný projekt, včetně následné rozpravy a prověření rozsahu obecných znalostí, které studenti během trvání celého studia získali.

Předpoklady:
• Ukončené veškeré předměty vzdělávacího modulu: Zkušenostně reflektivní učení.
• Odeslané všechny zpětné vazby k odstudovaným předmětům.
• Podpisy na všech prezenčních listinách.
• Odevzdaný závěrečný projekt v ELFu a uzavřené studium
Nedodržení termínů  a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.

Průběh:
1) Představení projektu.
2) Přečtení posudků, který má student k dispozici tři dny předem.
3) Diskuze nad závěrečným projektem.