[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Závěrečný projekt

Cíle předmětu:

V závěrečném projektu studenti zúročí znalosti a dovednosti nabyté v průběhu celého studia. Výstupem je vypracování komplexního a inovativního projektu zkušenostně reflektivního učení pro konkrétní klientelu a organizaci a jeho následné obhájení u závěrečné zkoušky. 

 Organizace kurzu:
Zde najdete souhrn nejdůležitějších termínů a s nimi spojených úkolů, které je třeba ke zdárnému dokončení studia splnit. Pokud nebude určeno jinak, najdete odevzdávárny pro všechny úkoly  v ELFu.

Důležité termíny:

 

 • do 31.1. výběr konzultanta a téma projektu

             Do ELFu pak po domluvě s ním zadejte:

  • Jméno a příjmení konzultanta
  • Název projektu
  • Stručná anotace obsahu projektu
  • Cíl a cílovou skupinu
 • do 15. 4. odevzdání konečné verze projektu schválené konzultantem, odevzdání zpětné vazby ke kurzu
 • do 18. 4. bude každému projektu přiřazen studentský oponent, který podle zadaných kritérií vypracuje posudek
 • do 25. 4. odevzdání oponentského posudku v rozsahu jedné strany A4
 • 2. 1/2 polovina května: obhajoby (termíny upřesníme)


Struktura a obsah projektu:

Finální podoba projektu je do značné míry na zvážení každého studenta, musí však obsahovat všechny následující oblasti:
 • podrobná analýza potřeb cílové skupiny,
 • identifikace komplexních cílů (pedagogický, programový, skupinový),
 • návrh struktury programu (včetně časového provázání),
 • anotace použitých aktivit či technik (včetně identifikace dílčích cílů, nástinu časového provázání, popisu možných variant užití apod.),
 • popis přípravy a dramaturgie kurzu (harmonogram přípravy, výběr týmu a jeho kompetence, logistika příprav, zasazení do prostředí apod.),
 • analýzu průběhu kurzu (práce s účastníky, rizika a jejich předcházení apod.),
 • cenová kalkulace.