[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


ACORát 1/2013

ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje (roč. 2, č. 1/2013)

Obsah čísla:

EDITORIAL
   Dana Knotová

1-2
 
SEBEREFLEXE – ZÁKLAD STUDIA DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ
   Stanislav Suda
 
3-10
VZDĚLAVATELÉ BUDOUCÍCH UČITELŮ V ROLI PROFESNÍHO MODELU PRO
SVÉ STUDENTY

   Zuzana Bílková, Margareta Garabiková Pártlová, Roman Thein


11-18
POHLED STUDENTŮ UČITELSTVÍ NA REFLEKTIVNÍ A TRANSMISIVNÍ
PŘÍSTUP K UČENÍ

  
Iva Žlábková, Luboš Krninský


19-27
 DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ Z POHLEDU STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY
  
Josef Nota

28-37
SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ TECHNIKY V PRIMÁRNÍ PREVENCI
   Michal Svoboda

38-46
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM UČENÍ A VÝCHOVY V PŘÍRODĚ
   Jan Neuman

47-67
KONCEPT WELLNESS A JEHO APLIKACE V PROGRAMECH OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE
   Jana Stará


68-75
AKTÍVNE ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ ORGANIZÁCII AKO POTENCIÁL ROZVOJA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL
   Kristína Vanková


76-84
POZITIVNÍ ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTA A UČENÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NA PŘÍKLADU ROMSKÝCH POHÁDEK
   Stanislava Ševčíková


85-93
POSTER: ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍ UČENÍ JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V RÁMCI PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ

KOMENTÁŘ K POSTERU

   Martina Martínková
 
94-96

Časopis vydává Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU.
Výkonná redakce: Bohumíra Lazarová, Dana Knotová, Jan Kolář, Jan Nehyba.
Vydáno: Jaro 2013.
ISSN: 1803-0823