[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


ACORát 2/2013

ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje (roč. 2, č. 2/2013)

Obsah čísla:

EDITORIAL
   Bohumíra Lazarová

1
ZDRAVOCAMP
   Marek Boček
 
2-34
PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY
   Jiří Březina

35-54
KADEŤÁCKÁ ROČNÍ AKADEMIE
  
Lenka Drexlerová

55-76
 NÁHRADNÍ BABIČKY
  
Tereza Ferdová

77-98
O KOLEČKO NAVÍC
   Markéta Hýsková

99-116
NOVÁ STARÁ ZEMĚ
   Renata Jirušová

117-138
CESTA KOLEM SVĚTA
   Blanka Krotká

139-154
PŘÍPRAVA LEKTORŮ V CHRUDIMSKÉM SENIORÁTU ČCE
   Žaneta Němcová

155-182
START: ŠKOLENÍ PRAKTIKANTŮ NA TÁBORECH
   Jana Nevtípilová

183-210
INOVACE PEDAGOGICKÉ PRAXE NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ
   Petr Svojanovský

211-227

Časopis vydává Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU.
Výkonná redakce: Bohumíra Lazarová, Dana Knotová, Jan Kolář, Jan Nehyba.
Vydáno: Léto 2013.
ISSN: 1803-0823