[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Aktuální číslo

ACORát - Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje (roč. 3, č. 1/2014)

Obsah čísla:

EDITORIAL
   Dana Knotová, Bohumíra Lazarová

1-2
STIMULACE K CÍLENÉ REFLEXI ZKUŠENOSTÍ STUDENTŮ V PŘÍPRAVNÉM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
   Hana Horká, Lucie Grůzová, Zora Syslová
 
3-9
REFLEXE ROLE UČITELE V RÁMCI EDUKAČNÍHO PROGRAMU V MUZEU
   Petra Horská

10-12
"PŘEDEXPERIMENT" V OSOBNOSTNÍM ROZVOJI UČITELE ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ
  
Julius Sekera

13-18
ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ
  
Iva Žlábková, Luboš Krninský

19-26
PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ STUDENTSKÝCH REFLEXÍ K VYSOKOŠKOLSKÝM SEMINÁŘŮM
   Eva Suková

27-38
POHLEDY NA PROFESI UČITELE. REFLEXE OČEKÁVÁNÍ A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
   Margareta Garabiková Pártlová, Zuzana Bílková, Miroslav Procházka

39-48
EFEKTIVITA METOD ZKUŠENOSTNÍHO UČENÍ VE VÝUCE BIOLOGIE
   Jitka Jirásková, Lucie Smékalová

49-58
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE
   Michal Svoboda

59-65
POZICE ZAČÍNAJÍCÍHO ASISTENTA VE VEDENÍ KURZŮ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ
   Magdalená Marková

66-72
VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ
   Stanislav Suda

73-77
PRÁCE S PŘÍBĚHEM A JEHO VYPRÁVĚNÍ JAKO REFLEXE- ANEB -JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT FIREMNÍ TÉMATA
   Martin Hak
 78-86
SPOLEČNĚ NA CESTĚ: VZTAH REFLEKTIVNÍ PRAXE A KLINICKÉ SUPERVIZE V OŠETŘOVATELSTVÍ
   Zdeňka Knechotvá, Milena Vaňková
 87-91
MOŽNOSTI, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A ÚSKALÍ SUPERVIZE V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
   Michal Vybíral
 92-98
HIRSCH VERSUS DEWEY: KDY SE UDÁLA BITVA U HASTINGSU ANEB O ČEM TO VLASTNĚ MLUVÍTE?
   Ram Thein
 99-104

Časopis vydává Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU.
Výkonná redakce: Bohumíra Lazarová, Dana Knotová, Jan Kolář, Jan Nehyba.
Vydáno: Jaro 2014.
ISSN: 1803-0823