[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


O centru

Akademické centrum osobnostního rozvoje (ACOR) je výcvikovým pracovištěm Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity rozvíjejícím teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje a zkušenostně reflektivního učení, které ve svých aktivitách bezprostředně aplikuje do profesní přípravy studentů tzv. pomáhajících profesí.

ACOR byl v letech 2006 - 2008 součástí projektu: "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů" a jeho činnost byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Po ukončení projektu v červnu 2008 funguje ACOR dále v režii Ústavu pedagogických věd (ÚPV) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Informace o původním projektu jsou k dispozici zde.

Během akademického roku 2010/2011 se centrum přestěhovalo do nových prostor, v nichž byly od dubna 2011 do dubna 2014 díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky realizovány projekty specializačních studií zkušenostně reflektivního učení.

Od podzimího semestru 2014 probíhají kurzy ACORU v režii Ústavu pedagogických věd v rámci udržitelnosti projektu.
 
Akademické centrum osobnostního rozvoje

  • Je výcvikovým a výukovým pracovištěm rozvíjejícím teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje a zkušenostně reflektivního učení.
  • Svá pojetí osobnostně sociálního rozvoje a zkušenostně reflektivního učení aplikuje do kurikula profesní přípravy studentů tzv. pomáhajících profesí.
  • Využívá inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě studenta, skupinové práci a bezprostředním reflektovaném zážitku.

tmp-fotka.jpg