[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Partneři

Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče

Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče

 
Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) je školským zařízením, které usiluje o řešení problémů adolescentní mládeže. Pracuje se sociálně znevýhodněnými osobami s poruchami chování. Ve svém středisku zajišťuje diagnostické a preventivní pobyty ve smyslu zákona č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a je centrálním pracovištěm tohoto typu v Jihomoravském kraji. Pracovníci ústavu mohou studentům, tj. potenciálním zaměstnancům podobných zařízení, nabídnout své dlouhodobé zkušenosti. Bližší informace o aktivitách DÚM naleznete na webových stránkách www.dum-brno.cz.

Středisko volného času Lužánky

Středisko volného času Lužánky


Středisko volného času (SVČ) Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. S datem vzniku na přelomu let 1949/1950 je nejstarším zařízením svého druhu v České republice a v současné době patří zároveň i k těm největším. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých. Vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. Bližší informace o aktivitách SVČ Lužánky naleznete na webových stránkách www.luzanky.cz.