[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


O projektu

Na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity probíhal v letech 2006-2014 projekt Evropského sociálního fondu s názvem "Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů" (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0202). Reagoval na specifické potřeby studentů vybraných oborů nabízených některými fakultami Masarykovy univerzity, ve kterých byli studenti připravováni pro široké spektrum (nejen) pomáhajících profesí. Tyto profese obvykle od absolventů vyžadují znalosti a dovednosti, které mají svůj základ ve zkušenostně reflektivním učení (dále ZRU).

                                                  
Po ukončení finanční podpory vznikl vzdělávací modul Zkušenostně reflektivního učení. Ten je konstruován na základě mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť, využívá aktuální empiricky podložené koncepty a současně klade důraz na ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi (spolupráce s partnery). Do projektu je zapojena celá řada odborných pracovníků z MU i jiných pracovišť a vytvořené produkty (studijní materiály a publikace) budou po ukončení projektu volně k dispozici všem dalším zájemcům.

Cíle projektu:

  • Zprostředkovat studentům nezbytné znalosti z teorie a metodiky ZRU.
  • Zprostředkovat studentům ve spolupráci s partnery projektu kontakt s bezprostřední praxí a reálnými klienty, umožnit jim nácvik práce s nimi pod přímou supervizí a upevnit tak efekty vzdělávacích aktivit.
  • Umožnit studentům získání rozšiřující a "mezioborově" platné formální kvalifikace a posílit tak jejich šance na trhu práce.
  • Zapojit do projektu studenty a pracovníky různých fakult a oborů a prostřednictvím vzájemné spolupráce podpořit mezioborové vazby a zvýšit efekty vzdělávacích aktivit.
  • Vytvořit odpovídající a volně dostupné studijní podpory (tištěné i elektronické), které aktuálně v tuzemských poměrech chybí.

Absolventi modulu budou vybaveni specifickými profesními dovednostmi expertů, kteří využívají platformu zkušenostně reflektivního učení, tzn.:
  • budou umět plánovat a realizovat vzdělávací aktivity využívající bezprostřední a následně odborně reflektovanou zkušenost klientů různých věkových či sociálních skupin, budou umět volit adekvátní prostředky ze široké škály moderních metod a technik a pracovat s různorodými klientskými skupinami a jejich dynamikou
  • budou umět podněcovat prostřednictvím aktivit ZRU proces učení klientů a přispívat tak nejen k jejich kognitivní, ale také emocionální a hodnotově postojové kultivaci